UUDISTAVA VILJELY AVUKSI ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNASSA

 

Haluatko tarjota lapsellesi ravitsevaa ja huippulaatuista ruokaa kotimaisista raaka-aineista, joiden viljely rikastuttaa maaperää ja lisää luonnon monimuotoisuutta?

Olisiko kiva kertoa lapselle mielenkiintoista tarinaa siitä, miten tärkeitä pikku pörriäiset ovat esimerkiksi porkkanankasvattamisessa?

 

Ilmastonmuutoksen myötä muuttuvat sääolosuhteet tulevat haastamaan kasvien viljelyä. Hankalien sääolosuhteiden vuosina maaperä saattaa köyhtyä, satoja voidaan menettää ja maan kyky sitoa hiiltä voi heiketä.  Muutokset tulevat koskemaan meitä kaikkia, myös täällä Suomessa.  Jotta raaka-aineita riittää ruoantuotantoon myös tulevaisuudessa, nykyisten maanviljelykäytäntöjen on muututtava. Koko ruoka-ala on ison murroksen edessä, myös Suomessa.

Piltti on edelläkävijä edistäessään uudistavan viljelyn menetelmien käyttöön ottoa Suomessa. Haluamme tarjota lasteruuissamme huippulaatuisia kotimaisia raaka-aineita kuten porkkanaa ja perunaa, samalla kun varmistamme viljelysmaaperän hyvinvoinnin ja tuottavuuden. Sen vuoksi kannustamme kotimaisia viljelijöitämme siirtymään uudistavaan viljelyyn.

 

Uudistavassa viljelyssä pieni on suurta 

Uudistavassa viljelyssä keskeisenä osana on hiiliviljely.  Menetelmän ideana on hiilen sidonta ja varastointi maaperään sen sijaan, että sitä vapautuisi viljelyn myötä ilmakehään ilmastonmuutosta pahentamaan. Samalla pyritään estämään maaperän köyhtymistä ja sadonmenetyksiä hankalien sääolosuhteiden aikana. Hiilen vapautumista voidaan vähentää muun muassa minimoimalla maanmuokkausta viljelyn aikana ja ylläpitämällä monipuolista kasvillisuutta viljelykasvien rinnalla.

Uudistavassa viljelyssä katse on hyvien satojen rinnalla aina myös ympäristössä. Välillä on mentävä aivan ruohonjuuritasolle; olisiko olemassa joku pörriäinen, joka viihtyisi juuri tämän tilan kasveissa ja samalla suojelisi niitä? Voisiko viljeltävää kasvia auttaa jonkin toinen kasvi, jos sen syvälle ulottuvat juuret itse asiassa muokkaavat maaperää ja uudistavat sitä? Tavoitteena on rikas eliöstö maaperässä, kuohkea ja multava maa sekä kasvien runsaat juuristot, jotka hyödyntävät maaperän ravinteet hyvin ja samalla sitovat hiiltä maaperään. 

Jokainen maatila ja pelto on ainutlaatuinen niin maaperän, mikroilmaston kuin kasvien monimuotoisuuden osalta. Kahta samanlaista tilaa tai maa-aluetta ei ole, joten samoja viljelymenetelmiä ei voida monistaa joka paikkaan. Yhdellä tilalla loistavasti toimivat menetelmät saattavat toisella tilalla olla tehottomia ja jopa hiiltä ilmakehään vapauttavia. Siksi jokaiselle tilalle etsitään juuri siinä ympäristössä toimivat tavat viljellä.

Uudistavassa viljelyssä ollaan jatkuvan kehityksen ja uudistumisen tiellä, sillä viljelyolosuhteet ja vaatimukset viljelylle muuttuvat jatkuvasti.

 

Piltti Uudistava viljely

 

Uudistava viljelijä on maanviljelyn supersankari

Uudistavaa viljelyä harjoittavan maanviljelijän on tiedettävä itse viljelyn lisäksi kasveista, maaperästä, alueen eliöstöstä, kemiasta, fysiikasta, sääolosuhteista ja ilmastosta. Kokonaisuuden hallinta ei onnistu ilman palavaa halua ja kiinnostusta paneutua toimivien ratkaisujen löytämiseen.

Avaintekijä on tiedonvaihto sekä viljelijöiden välinen avoimuus ja yhteistyökyky – näiden maataloutta muuttavien edelläkävijöiden on jaettava oppejaan, kuunneltava, kokeiltava ja lainattava välillä työvälineitäänkin oikeiden menetelmien löytämiseksi.

 

Piltti suunnannäyttäjänä

Me Piltillä haluamme tehdä osamme suomalaisen ruoantuotannon muuttamisessa ympäristöystävällisemmäksi. Siksi olemme vuonna 2021 aloittaneet kotimaisten raaka-aineidemme viljelijöiden koulutukset uudistavan viljelyn menetelmiin. Kumppaninamme toimii suomalainen ympäristöalan pioneeri Baltic Sea Action Group, jonka kanssa olemme suunnitelleet ja toteuttaneet porkkanan- ja perunanviljelijöillemme annettavan uudistatavan viljelyn koulutuksen. Se koostuu etä- ja lähikoulutuksista, neuvonnasta, tilavierailusta sekä jatkuvasta henkilökohtaisesta tuesta, jotta viljelijät omaksuvat juuri heidän tiloilleen sopivat uudistavan viljelyn käytännöt.

Jatkamme vuonna 2022 viljelijöidemme kokonaisvaltaista tukemista koulutuksella ja tilakohtaisilla opastuksilla, jotta he pääsevät eteenpäin uusien viljelytapojen toteuttamisessa.

 

Yhdessä voimme muuttaa – lapsistamme ja ympäristöstämme huolehtien!

Seuraa viljelyvlogissamme uudistavan perunanviljelyn pioneeriemme ja supersankareidemme mietteitä ja toimia heidän omilla ainutlaatuisilla tiloillaan.